We are Able!

Versterken van de positie van mensen met een beperking.

Dat is het hoofddoel van het vijfjarige project We are Able! in zes Afrikaanse landen.

Ook in Afrika ervaren veel mensen met een beperking uitsluiting. Bijvoorbeeld als het gaat om wonen of werk. Met We are Able! stimuleren we dat mensen met een beperking kunnen meedoen.

We laten zien dat zij waardevol en onmisbaar zijn in de maatschappij. Zij krijgen ondersteuning bij onafhankelijk en zelfstandig functioneren. De kans op een baan of start van een eigen bedrijf wordt groter. Met een zelfstandig inkomen verbetert hun positie en tellen zij volwaardig mee.

We are Able! is een vijfjarig programma,
initiatief van zes organisaties

Mensen met een handicap helpen
naar een volwaardige plek in hun samenleving,
voor meer voedselzekerheid

We are Able! draait in DR Congo, Ethiopië, Burundi, Zuid-Soedan, Soedan en Oeganda

Hoe een beetje hulp levens kan veranderen

Vanuit onze ervaring weten we hoe een beetje hulp levens kan veranderen. Op deze foto zie je een groep mensen die is geholpen in een project van Leprazending. Het is een zelfhulpgroep in Ethiopië. De mensen zijn in het verleden getroffen door lepra en zijn genezen. Zij vormen nu een nieuwe familie met elkaar. Mensen met lepra zijn vaak verstoten door hun familie en gemeenschap vanwege stigma (‘lepra is een straf van de goden’) of angst voor besmetting.
In zelfhulpgroepen steunen en helpen mensen elkaar, zoals familie dat doet. Zij leven weer
zelfstandig en waardig.

Persoonlijke verhalen

We are Able! op de kaart

Meld je aan voor de nieuwsbrief