Document over Inclusief communiceren

“Communicatie speelt een sleutelrol bij het veranderen van normen en het verschuiven van een liefdadigheids- of medisch model naar een sociaal model of naar de op mensenrechten gebaseerde benadering die alle communicatie zou moeten leiden.”

De staf van We are Able! staat achter dit statement van de Verenigde Naties.

We streven naar een samenleving die niemand uitsluit. Deze samenleving begint met de manier waarop we zelf communiceren. Daarom hebben we dit document gemaakt, om iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is bij het We are Able! programma te helpen communiceren op een inclusieve manier.

Bedankt voor het toepassen van deze richtlijnen!

Annual Report 2021

Wat hebben we gedaan in 2021? Op 1 juni presenteerde We are Able! het eerste jaarverslag aan onze donor, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Al is 2021 pas het eerste jaar van het WaA! consortium, we presenteren met trots de eerste resultaten van ons werk.

Scoping studies We are Able!

We are Able! heeft een scoping study laten uitvoeren in Ethiopië, Oeganda en DR Congo. Deze studie draagt bij aan het opvullen van de kenniskloof over de uitdagingen en problemen waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd bij het verkrijgen van toegang tot diensten en middelen.
 
De studie reflecteert ook kritisch op aannames en discussies rondom interventies om sociale barrières weg te nemen die personen met een handicap belemmeren om volledig aan de samenleving deel te nemen, en om het samen leren met partners te verbeteren en adaptieve programmering te ontwikkelen.
 
Wilt u meer weten?