Het project We are Able!

We are Able! is een vijfjarig programma, waarin mensen met een handicap duurzaam op weg worden geholpen naar een volwaardige plek in hun samenleving, zodat zij meer voedselzekerheid hebben. Het project loopt van 2021 tot en met 2026. 

Projectorganisatie van We are Able!

Zes organisaties zetten de schouders eronder: ZOA, African Disability Forum, SeeYou, VNG International, The Hague Academy for Local Governance en Leprazending.

Waar We are Able! actief is

We are Able! is actief in DR Congo, Ethiopië, Burundi, Zuid-Soedan, Soedan en Oeganda. Zie de kaart onderaan de pagina Home.

Waarom We are Able! is opgezet

De focus ligt op mensen met een handicap die geen toegang hebben tot basisvoorzieningen en worden buitengesloten. We are Able! wil hun stem en veerkracht versterken, zodat zij beter voor zichzelf op kunnen komen. We betrekken hen bij wetgeving en beleid. We werken samen met lokale organisaties en Organisations for Persons with Disabilities (OPDs).
Om de dialoog te bevorderen tussen mensen met een handicap en autoriteiten, werken we ook met formele en informele autoriteiten op nationaal en internationaal niveau. 

Leren van ervaringen

We leggen verbinding met initiatieven en gemeenten in Nederland. Om te leren van elkaars ervaringen. Verder zetten alle organisaties hun eigen expertise in. Zij versterken de capaciteit van organisaties voor mensen met een handicap, lokale inclusie-adviseurs en belangenbehartigers. De organisaties voeren het project uit samen met hun lokale partners.

Financiën We are Able!

Het project is gestart in 2021 en wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken onder de Power of Voices Partnerships for Strengthening Civil Society.