Een interview met Agnes, belangenbehartiger voor We are Able! in DR Congo

Agnes werkt als belangenbehartiger vanuit Leprazending DR Congo in het WaA! Project. Ze is actief in bewustmakingscampagnes in de gemeenschap en meer specifiek in de dorpen in de WaA! projectgebied op het eiland Idjwi. Agnes legt uit wat ze heeft gedaan en waarom dit project zo belangrijk voor haar is.

Wat voor activiteiten zijn uitgevoerd?

Tot op heden zijn er drie bewustmakingsactiviteiten uitgevoerd op het eiland Idjwi:

  1. Over de rechten van personen met een handicap en het verband met mensenrechten in het algemeen.
  2. Eén over de integratie van gehandicapten in de gemeenschap, zoals recht op scholing, toegang tot sociale diensten en recht op deelname.
  3. Over erfgoedpraktijken, aangezien personen met een handicap en personen met lepra vaak worden uitgesloten als erfgenamen bij overlijden van de ouders.

Waarom is dit project zo belangrijk voor je?

Het is zeer relevant omdat personen met een handicap rechten hebben. Na debewustwordingssessie werden personen met een handicap meer zichtbaar in de gemeenschappen. Dat maakt me blij. Lokale autoriteiten, maar ook andere leden van de gemeenschap, begonnen te werken met organisaties van personen met een handicap en begonnen personen met een handicap rechtstreeks uit te nodigen door hen te vragen deel te nemen aan sociale evenementen. Dit is erg belangrijk voor ons.

Speelt gender hierbij een rol?

Vrouw zijn en een handicap hebben maakt een groot verschil. Rechten van vrouwen worden vaker geschonden dan die van mannen. Ook zijn de kansen op tewerkstelling van een vrouw met een handicap kleiner dan voor een man. Ik had het geluk dat mijn familie me steunde. Ik kan inkomsten genereren via een klein verkooppunt, waar ik etenswaren zoals olie en rijst en bonen verkoop. Ik werk ook als kapper.

Wat motiveert je om bij dit project betrokken te zijn?

Ik wilde in dit project werken omdat ik hoop dat meer mensen met een handicap kunnen deelnemen aan de samenleving. In de afgelopen periode heb ik een paar zeer motiverende ervaringen gehad. Ik keerde terug naar een dorp waar ik eerder ging met enkele andere belangenbehartigers. Ik zag dat een paar gezinnen hun kinderen met een handicap nu buiten laten spelen, terwijl deze kinderen vroeger binnen werden gehouden. Een deel van deze kinderen gaat nu zelfs naar school, waar voorheen werd gezegd dat dit geen zin had. Dit soort veranderingen in de houding in de gemeenschap maken me erg gemotiveerd om door te gaan!

Over We Are Able!

We are Able! is een vijfjarig programma dat mensen met een beperking in zes Afrikaanse landen duurzaam op weg helpt naar een volwaardige plek in hun samenleving, zodat ze meer voedselzekerheid hebben. 

Het versterken van de positie van mensen met een beperking is het hoofddoel van het vijfjarige project We are Able! in zes Afrikaanse landen. Veel mensen met een handicap in Afrika ervaren ook uitsluiting. Bijvoorbeeld als het gaat om wonen of werken.

We laten zien dat ze waardevol en onmisbaar zijn in de samenleving. Zij krijgen ondersteuning bij hun zelfstandig functioneren. De kans op een baan of het starten van een eigen bedrijf neemt toe. Met een zelfstandig inkomen verbetert hun positie en kunnen ze volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Zes organisaties werken samen: ZOA, African Disability Forum, SeeYou, VNGI (Vereniging van Nederlandse Gemeenten Internationaal), The Hague Academy for Local Governance en Leprazending.