We are Able! Are YOU able too?

HomeWe are Able! Are YOU able too?

Tijdens de Global Disability Summit 2022 werd een side event georganiseerd op 17 februari, 2022 van 10:00 tot 11:15 uur getiteld: “We are Able ! Are YOU able too? “Co-creating Inclusive Governance for Access to Basic Resources that Leaves No-One Behind.” Dit side event was georganiseerd door het African Disability Forum (ADF), een continentale organisatie die streeft naar het versterken en verenigen van representatieve stemmen van Afrikanen met een beperking, hun families, en organisaties.  

Zie hier de opname van het evenement (in het Engels): https://bit.ly/3IWhaZD

Tijdens deze webinar hebben de panelleden van het African Disability Forum, de Nationale Unie voor mensen met een beperking in Oeganda (NUDIPU), de Provinciale Zorgauthoriteit in Zuid-Kivu in de DRC, Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, en het Nederlandse Ministerie voor Buitenlandse Zaken een aantal hoogtepunten gedeeld. Ze vertelden over: het ontwerpen van een op rechten gebaseerde benadering voor voedselzekerheid; uitdagingen en het vinden van innovatieve interventies met gecombineerde inspanning en middelen om de stemmen van mensen met een beperking te versterken om de rechten op voedselzekerheid voor mensen met een beperking veilig te stellen op het gemeenschapsniveau; de rollen en verantwoordelijkheden van belangenorganisaties voor mensen met een beperking en lokale overheden in het creëren van synergiën; investeren in een inclusieve voedselveiligheid voor personen met een beperking.

Het strategische doel van We are Able! Focust op de emancipatie, het versterken van de stemmen en het creëren van weerbaarheid onder mannen, vrouwen en jongeren met een beperking en andere buitengesloten groepen. Het doel van het programma is dat in 2025 mensen met een beperking en hun belangenorganisaties effectief wetten, beleid en gebruiken beïnvloeden door het betrekken van publieke autoriteiten, voor het verbeteren van voedselzekerheid voor allen.

Tijdens de discussie over een op rechten gebaseerde benadering voor inclusieve voedselzekerheid zei het eerste panellid, Shuaib Chalken, uitvoerende directeur van ADF: “Er is een gebrek aan bewustzijn over de rechten van mensen met een beperking, vooral in de landen waarin we werken. Een andere cruciale uitdaging is het gebrek aan data. Als je niet geteld bent doe je er niet toe. En dit resulteert in slechte of gebrekkige betrekking van belangenorganisaties door een gebrek aan capaciteit, wat resulteert in minder participatie in voedselzekerheid initiatieven. Als we niet weten hoeveel mensen in een bepaald gebied een beperking hebben of de diversiteit in het soort beperkingen, dan is het moeilijk om diensten aan te bieden of om mensen met een beperking te betrekken bij projecten of programma’s voor voedselzekerheid. We zeggen: laat niemand achter omdat de wil van de overheid om mensen met een beperking te betrekken ontbreekt. Overheden moeten zich volledig committeren en betekenisvol omgaan met mensen met een beperking en hun organisaties. Ook hebben we een sterkere inspanning, meer informatie, meer partnerschap en sterkere samenwerking nodig.”

Esther Kyozira van NUDIPU was het volgende panellid. Zij is een persoon met een visuele beperking en is betrokken bij de organisatie sinds 2000. “NUDIPU’s rol in dit programma is om te pleiten voor en het beïnvloeden van dienstverleners om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking toegang hebben tot goede voeding en het recht op toegang tot land.” Vertellend over de barrières tot voedselzekerheid voor mensen met een beperking, zei Esther Kyozira: “Veel mensen met een beperking weten niet hoe ze hun land kunnen registreren. Dit komt doordat zij geen informatie en systemen tot hun beschikking hebben die hen in staat stellen om makkelijk het registratieproces te begrijpen. Ook wil ik onderstrepen dat er een gebrek aan bewustzijn is onder betrokkenen bij de voedselzekerheid sector als het gaat om problemen betreffende mensen met een beperking. Wanneer het aankomt op gender is het lastiger voor vrouwen met een beperking aangezien zij een grotere kans hebben op buitengesloten te worden van toegang tot land – gezien de patriarchale sfeer die we in onze gemeenschappen hebben. Voedselzekerheid is een recht en het is verankerd in verschillende internationale en nationale instrumenten.”

Murali Padmanabhan van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, een van de panelleden van dit side event, onderstreepte de op rechten gebaseerde benadering voor inclusieve voedselzekerheid en zei “mensen met een beperking worden anders geraakt door voedselonzekerheid dan mensen zonder. Een beperking is geen afzondering op zich, het is een intersectie – zei het gender, leeftijd, etniciteit, ras. Overal vinden we beperking als een intersectionaliteit. Er zijn drie grote problemen die we tegenkomen resulterend in voedselonzekerheid: conflict, klimaatverandering, en de Covid-19 pandemie in de afgelopen jaren.”

Dr Polepole Tshomba, van het proviciale ministerie voor gezondheid (MoH) in Zuid-Kivu – Democratische Republiek Congo, zei dat “gemeenschap-gebaseerde rehabilitatie (CBR) de basisstrategie is die de MoH heeft ontwikkeld voor mensen die leven met een beperking. Het CBR programma loopt nationaal en provinciaal niveau. Elk van de 26 provincies van de DRC hebben een provinciaal departement dat het CBR nationaal programma implementeert in verschillende gezondheidszones. Het WaA! Project is geïmplementeerd in twee gezondheidszones: Idjwi en Kalehe territoria in het oosten van de DRC.” Verder voegde hij toe dat “het doorlopende WaA! project is in jaar 1 van haar implementatie en het laat ons nu al goede resultaten zien wat betreft respectvol partnerschap en het emanciperen van de stemmen van mensen met een beperking om hun toegang tot betere basisvoorzieningen die niemand achterlaten veilig te stellen.”

Het laatste panellid, Jeroen Kelderhuis van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat “werken met de samenleving een kernelement is van het beleid van het Nederlandse ministerie”.  “We bereiken graag consensus door alle belanghebbenden te betrekken in het besluitproces,” stelde hij. “We zijn trots op de ambitieuze plannen van het WaA! consortium en zijn trots om hen niet alleen financieel maar ook diplomatiek te ondersteunen. Onze partnerschappen zijn gefocust op het ondersteunen van de capaciteit voor lobby en belangenbehartiging van maatschappelijke actoren zodat ze in staat zijn om hun stem te verheffen en te dienen als actieve deelnemers in hun maatschappij en invloed te hebben op de besluitvorming wat betreft zaken die hun rechten beïnvloeden.”

Het side event hield ook een vraag en antwoordsessie aan het einde van de presentaties van de panelleden. Bijna 220 deelnemers hadden zich opgegeven voor de webinar inclusief leden van de belangenorganisaties en mensen met een beperking als de centrale belangenbehartigers van alle niveaus: internationale, regionale, nationale, en lokale gemeenschappen.

Share this post: