WaA! conferentie 2022: leren en delen van ervaringen

HomeWaA! conferentie 2022: leren en delen van ervaringen

Op maandag 12 september startte het jaarlijkse Program Regional Learning Event van We are Able! in Burundi. Uit zeven landen kwamen deelnemers een week lang samen om terug te blikken op het afgelopen jaar, ervaringen te delen, te leren en plannen voor 2023 verder te ontwikkelen. Allemaal met één missie: verandering brengen in samenlevingen, zodat mensen met een beperking volwaardig deel kunnen nemen binnen de maatschappij.

Wat hoop je te leren en wat kun je bijdragen? Deze twee vragen werden gesteld bij de start van de conferentie. De deelnemers werd gevraagd duidelijke verwachtingen voor het evenement in kaart te brengen en ook actief bij te dragen aan discussies om een positieve leeromgeving te creëren.

We are Able! voert projecten uit in Burundi, Ethiopië, DR Congo, Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan, in een consortium van zes organisaties: ZOA, VNG International, ADF, SeeYou, The Hague Academy en Lepra Zending. Tijdens de conferentie waren landencoördinatoren en vertegenwoordigers van alle organisaties aanwezig. Meer dan veertig deelnemers woonden verschillende plenaire sessies en workshops bij.

Inclusieve PIP approach 

Inge Vos, Sector Specialist Livelihood & Food Security voor ZOA, sprak over inclusieve voedselzekerheid en de PIP approach (Plan Intégré Paysan). Met de PIP approach worden huishoudens uitgedaagd om de landbouwproductie te verbeteren door hun ideeën voor de komende jaren te visualiseren. In Burundi past We are Able! deze aanpak toe in huishoudens met mensen met een beperking.

Tijdens de conferentie bezochten de deelnemers projectlocaties in twee dorpen: Muremera en Karurama, om te leren van de ervaringen daar. We are Able! paste de PIP approach aan om ook mensen met een handicap erbij te betrekken, zodat zij actief kunnen deelnemen aan het realiseren van een gezamenlijke visie op het levensonderhoud van hun huishouden. Dit bezoek benadrukte de positieve verandering in de positie van mensen met een handicap binnen de gemeenschap.

Kennisoverdracht

De event omvatte belangrijke sessies over onderwerpen als de shift of power, inclusief vrouwelijk leiderschap, storytelling (met betrekking tot Monitoring, Evaluation and Learn), lobby en advocacy, en de toepassing van de Local Inclusion Agenda. Tijdens het evenement werd een routekaart voor de uitvoering van de LIA gepresenteerd. Een ander belangrijk onderdeel was de presentatie van de nieuwe communicatie-guidelines.

Een ander belangrijk onderdeel was de presentatie van nieuwe communicatierichtlijnen, gemaakt om iedereen die betrokken is bij We are Able! te helpen op een inclusieve manier te communiceren. De deelnemers benadrukten dat de oefeningen en het groepswerk tijdens de sessies zeer goed hielpen bij het verwerven en toepassen van nieuwe kennis. Teams uit de verschillende landen deelden hun ervaringen en maakten gezamenlijk nieuwe plannen voor 2023, gebaseerd op de gedeelde kennis.

Share this post: