Kennisuitwisseling lokale inclusie: terugblik webinar We are Able!

HomeKennisuitwisseling lokale inclusie: terugblik webinar We are Able!

Op 8 maart heeft een online informatiesessie plaatsgevonden over deelname aan het internationale inclusieproject We are Able!. Nederlandse gemeenten, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers bespraken hun bijdrage en de invulling van het programma en kennisuitwisseling met de zes deelnemende Afrikaanse landen.

De informatiesessie 

Na een korte introductie van We are Able! volgde een inkijkje in de praktijk van het project in de zes deelnemende Afrikaanse landen: DR Congo, Ethiopië, Burundi, Zuid-Soedan, Soedan en Oeganda. Twee sprekers deelden hun ervaringen over internationale samenwerking. Luuk-Jan Boon sprak over de ervaringen van de Oogvereniging over lobby over inclusie op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Paul Mulder deelde zijn ervaring als adviseur internationale betrekkingen namens de gemeente Almere over de samenwerking met gemeente Kumasi in Ghana. Hierbij werden zowel de obstakels als de kansen van het werken in verschillende contexten toegelicht.

Deelname aan We are Able!  

Nederlandse Gemeenten Kunnen Bijdragen Aan We Are Able!. Dit Is Mogelijk Op Verschillende Manieren, Passend Bij Het Variërende Aanbod Van Expertise, Ervaring En Capaciteit. Deelname Is Dus Maatwerk. VNGI, Deelnemer In Het We Are Able! Consortium,  Heeft De Verschillende Mogelijkheden Op Een Rij Gezet:

  

Verschillende vormen van deelname 

 • Uitwisseling via bezoek aan gemeente(n)/belangenorganisaties in Nederland 
 • Uitwisseling via bezoek aan gemeente(n)/belangenorganisaties in deelnemend land  
 • Training en workshops in Nederland of deelnemend land (online/offline) 
 • Centrale uitwisseling met alle partners en Nederland (online/offline) 
 • Duurzame samenwerking met een andere gemeente/belangenorganisatie 
 • Internationale online peer community 

Op thema’s, zoals: 

 • Dienstverlening van de gemeente testen door ervaringsdeskundigen 
 • Goede samenwerking tussen gemeente, ervaringsdeskundigen en 
            belangenorganisaties bij het maken van beleid  
 • Toegankelijke verkiezingen organiseren 
 • Bewustwordingscampagnes uitvoeren 

Randvoorwaarden  

Vertegenwoordigt u een gemeente en zou u willen bijdragen aan We are Able!? Vanwege de internationale uitwisseling is een harde voorwaarde dat de deelnemers vaardig zijn in het Engels. Verder is het belangrijk dat er interesse en flexibiliteit is in het werken in of met andere culturele contexten. Verder wordt van de deelnemers verwacht dat ze zich op passende wijze inzetten bij de beschikbare tijdsinvestering. Neem voor meer informatie contact op met Jessie Post: jessie.post@vng.nl

Share this post: